четвер, 28 лютого 2008 р.

З маразмів України

З "маразмів" України
ДПАУ посилається на відомчі документи Державної іпотечної установи. Рішенням правління Державної іпотечної установи від 12.09.2005 р. N 15 були прийняті Вимоги до іпотечних кредитів (далі — Вимоги) та рішенням від 13.02.2006 р. N 35 було прийнято Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів (далі — Стандарти).

Відповідно до п. 3.2 ст. 3 Вимог надання іпотечних кредитів позичальникам — фізичним особам здійснюється первинним кредитором виключно у грошовій одиниці України — гривні. Погашення іпотечного кредиту та відсотків за його користування здійснюється також виключно у грошовій одиниці України — гривні. Звідси ДПАУ робить висновок, що іпотечний кредит в іноземній валюті не є іпотечним кредитом, відповідно не може бути і мови про податковий кредит.

Ми не погоджуємося з такими поверхневими висновками. По-перше, ані Стандарти, ані Вимоги не є нормативно-правовими документами, вони є відомчими документами Державної іпотечної установи, оскільки вони не пройшли державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Тим більше ці документи не можуть застосовуватися в реалізації прав громадян на податковий кредит з податку на доходи фізичних осіб. Оскільки Указ Президента від 03.10.1992 р. № 493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

По-друге, можна визнати, що нормативні акти Державної іпотечної установи не повинні підлягати державній реєстрації, оскільки ця установа є звичайним державним госпрозрахунковим підприємством, яке має свій статут (установу створено та її статут затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1715 “Питання Державної іпотечної установи”). Тоді виникає питання з яких підстав ДПАУ в своїй діяльності керується внутрішніми документами звичайного державного підприємства. Мало чого вони там напишуть. Згідно із Законом України “Про державну податкову службу” та частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. В яких Законах написано, що ДПАУ має керуватися Стандартами та Вимогами Державної іпотечної установи ?

По-третє, Згідно із п. 6 Прикінцевих положень Закону від 05.06.2003 р. № 898-IV “Про іпотеку” Кабінет Міністрів України зобов’язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. І на виконання цього доручення постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 р. N 1330 утворено Державну іпотечну установу, до компетенції якої (її Наглядової ради) входить, зокрема, регулювання питань іпотечного кредитування. Дещо розчаруємо ДПАУ. Закон “Про іпотеку” передбачає створення державної іпотечної установи, зокрема для уніфікації рефінансування іпотечного ринку (частиною першою статті 28 Закону про іпотеку передбачено, що суб’єктом рефінансування є банки та інші фінансові установи, в тому числі спеціалізована іпотечна установа. Але Закон жодним словом не надавав цій установі визначати, що іпотечні кредити можуть надаватися та погашатися виключно в національній валюті. Ії визначення іпотечних кредитів – це лише визначення для їхнього рефінансування нею же самою.

По-четверте, ДПАУ говорить, що статтями 509 та 533 Цивільного кодексу України встановлено, що грошове зобов’язання має бути виражене і виконане у грошовій одиниці України — гривні. Але і статті 509 нічого про гривню я не знайшов...

Податкова обраховує при нарахуванні подкредиту

У газеті "Сегодня" у статті "Налоговый кредит: верни свое за учебу и ипотеку" стверджують, що при нарахуванні податкового кредиту податкова нараховує меншу суму, ніж це передбачено законом. Причому, як сказано у статті, оскарження у суді практично стовідсодково виграшне для позивача.

Крім того у статті є популярна схема (алгоритм) нарахування кредиту.

Згадується також проблема з іпотечними кредитами у іноземній валюті, нажаль без конкретного вирішення. Основне, що на даний момент рекомендується - вимагати письмової відмови у видачі кредиту.
Проте прочитати статтю варто.